Untitled

Voor de vele reacties, belangstelling en medeleven in welke vorm dan ook, ondervonden tijdens Lea’s ziekte en na haar overlijden, willen wij u hierbij bedanken