Deep Democracy

Deep Democracy is een van mijn favoriete methodieken. ‘Om er samen beter van te worden’ en ‘Ik ben bereid om iets over mijzelf te leren’ zijn het startpunt om er mee te kunnen werken. Voor mijn gevoel is het eens zijn of worden over deze uitgangspunten al een belangrijke stap.

In de zin: ‘Om er samen beter van te worden’ zit voor mij het bewustzijn van het grotere belang waar meerdere mensen zich voor willen inzetten. Er zit ook erkenning in dat op dit moment de gewenste situatie nog niet is bereikt. Er is verlangen naar iets nieuws, iets waar we allemaal beter van gaan worden. Dat zal voor de een zijn dat onderlinge relaties verbeteren en voor de ander betekent het dat doelen binnen bereik komen die dat eerder niet waren.

‘Ik ben bereid om iets over mijzelf te leren’ omvat voor mij het inzicht dat geen van ons de enige echte waarheid in pacht heeft. Dat we allemaal onze eigen perceptie hebben van de huidige situatie. En dat die percepties dus van elkaar verschillend zijn. En dat juist ook daarin de kracht van (samenwerken in) de groep zit. En dan is er ook ruimte voor feedback; als jij bereid bent om mij te wijzen op iets in mijn houding of gedrag waarvan ik me niet bewust was dan ontstaat ruimte voor persoonlijke en gezamenlijke groei. 

‘Met Deep Democracy breng je de wijsheid van de minderheid in het bewustzijn van de groep’. Dat wat slechts één iemand of enkele personen weten kan vaak niet gebruikt worden in de beeldvorming en dus besluitvorming in de groep. Wanneer we ons als groep bijvoorbeeld bewust worden van het inzicht van een collega feit dat een deel van onze klanten alleen ‘s nachts bepaalde werkzaamheden uitvoert werpt dat nieuw licht op de beschikbaarheid van de ondersteunende diensten die wij aan die klanten leveren.